Олександр Іванович Скопненко

Олександр Іванович Скопненко

Олександр Іванович Скопненко

Заступник директора з наукової роботи Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник,

фахівець у галузях діалектології,

лексикології, лексикографії,

історії літературних мов

Народився 25 січня 1971 р. в селі Чорногородка Макарівського району Київської області. Закінчив 1993 р. Київський університет ім. Т. Шевченка. Здобув кваліфікацію спеціаліста-філолога, викладача української мови та літератури, білоруської мови та літератури. Упродовж 1993–1996 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за фахом «Білоруська мова» (науковий керівник – академік НАН України Г. П. Півторак). У 1996‒2017рр. працював у відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов, у відділі слов’янських мов. З 2017р. — заступник директора Інституту з наукової роботи. Кандидат філологічних наук (1997). Старший науковий співробітник (з 2006). Автор понад 90 праць у галузях діалектології, фразеології, пареміології, лексикографії та лексикології української мови. Досліджує питання кодифікації та нормалізації української й білоруської літературних мов. Упорядник словників різних типів. Серед наукових зацікавлень – історія мовознавства та проблеми художнього перекладу. Лауреат премій НАН України – для молодих учених (2002) та імені О. О. Потебні (2010).